SatDreamGr Images Update

korn

Senior Member
Messages
224
Νέα images SatDreamGr 2016-01-18

-Όλες οι αλλαγές στο Openpli έως 18-01-2016

Αλλαγές Satdreamgr

Βελτιώσεις στο Satdreamgr-HD skin

Διαθέσιμα για κατέβασμα http://www.satdreamgr.com/forum/cmps_index.php?pageid=satdreamgr-images

-Αναβάθμιση image μέσα από το Enigma: Μενού -> Εγκατάσταση -> Διαχείριση λογισμικού -> Ενημέρωση λογισμικού .-


New images SatDreamGr 2016-01-18

Latest version includes all OpenPLi updates up to 18-01-2016


Satdreamgr Changes

Improvements at Satdreamgr-HD skin

Download http://www.satdreamgr.com/forum/cmps_index.php?pageid=satdreamgr-images

-Update from Enigma: Menu -> Install -> Software Management -> Update Software .-ChangeLog

Code:
[B]Enigma2 Changelog:[/B]

343b48b Update French translations, thnx Pr2 and xommit for their work.
385af68 fonts: cosmetic debug fix
465b91e debugging: timestamp python output
07ad3c3 Remove the --witholdpvr option and HAVE_OLDPVR conditional
530bef6 Remove referral to FBC tuner manager that's not in this tree.
6a1c883 DVB: Initialize eDVBResourceManager taking care of dependencies
b4b580b servicemp3: reduce eDebug output about buffer percentage
b8a660e cosmetic eDebugNoNewLine fixes
fd87e0c Revert "HdmiCec: Repeat wakeup messages"
f810e6c HdmiCec: Repeat wakeup messages
f9ab320 NumberZap: Auto adjust NumberZap timeout time
8b34514 update French translations, thnx Pr2.
eb4d10f ScanSetup: Return the TerrestrialDescription in list and only when something is connected on NIM
a7bd897 InfoBar/MoviePlayer: add sanity check for self.servicelist
946f903 config/ConfigNumber: add use addNotifier if change value
deaee5f configure.ac - remove FrontprocessorUpgrade and NFIFlash missed in a6cb9fcb40d84b6a32c4feba32bb81e7c2e99848
bf4c1fc HTTPProgressDownloader: Make User-Agent header HbbTV compliant
a6cb9fc Remove Dreambox only SystemPlugins NFIFlash and FrontprocessorUpgrade
18dd084 SleepTimerEdit: Streamline configuration of wakeup timer
c78bb24 enigma2.bb: remove colorlcd switch option
de80ba3 ServiceInfo: Add is 4K
e8aa4be VideoHardware: only allow Scart if modes exist
8c208e3 fixed position for LcdLiveTV test
bf882d9 Update polish translations Signed-off-by: technl <[email protected]>
069cdf8 Update Estonian translations, by zeros
43bb8a7 Update French translations by Pr2
cc90016 FrontendInfo: When we have more than x tuners indicate it condesed.
ab15d27 InputDevice: Do not force default RC
fe20071 ShowVonLCD: More finetuning
50f5481 SHowTVonLCD: Solve all issue with VU+Solo4K
e39b321 Fix unintended induced whitespaces
d3f5359 TVonLCD: only use dummy screen work-a-round for xTrend8500 method
72daba8 Add toggle TV on LCD display for VU+Solo4K
dcb1488 Hotkey: Allow short/long on Radio and TV button
76c35c3 vuplus event driver: add vusolo4k and vuzero to the models that need the event driver workaround in enigma.
b3357da CFile: Add write function that accepts string data
f82d0e8 InputDevice: Simplify RcTypeControl class
83f9ba2 Add service name to title of single EPG
458fd36 mytest.py: Check if self.summary has value
7e5f22c Fix "windowstyle" for the dm800se display
16b3e3e add vusolo4k remotecontrol
79e33d1 PEP8: Fix whitespace
765345d default_skin.xml: cleanup not required spaces
5d37a7c Finetune wizard in default skin
295ce88 Add preliminary display skin for vusolo4k
79dfea1 Get rid of "--with-colorlcd" parameter
1f89468 update ru.po
dfcc90a update ru.po
53719c8 Screens/LocationBox.py: Get rid of "from Directories import *"
f3a0902 GraphMultiEpgSetup.py: Remove unused Directories.* import
bed58c6 skin_display_et8500.xml: add service number
bb72217 Converter/ServiceName.py: add type service number
3235a50 Tools/Directories.py: Get rid of "fallback" in resolveFilename
7214cdf Tools/Directories.py: Refactor evil imports
ecbb032 SystemPlugins/FastScan/plugin.py: Refactor evil imports
4a00c3e VideoEnhancement/plugin.py: Refactor evil imports
ce96f70 VideoEnhancement/VideoEnhancement.py: Refactor evil imports
716a33f Components/InputDevice.py: Refactor evil imports
720d163 WirelessLan/plugin.py: Remove unused imports
030db79 Components/config.py: Refactor evil imports
7cdb1c8 Components/Keyboard.py: Refactor code
ee13209 Screens/About.py: Calculate correct value for "Free" memory, avoid crash
ce2cd99 Avoid os.system and use resource friendly eConsoleAppContainer
ee76a5e update ru.po
e13914b CommonInterfaceAssignment: delete replace unicode
ab82077 Satfinder: fix set value "nothing" if not sat list for tuner
5330286 ChannelSelection: fix zapBack if use "Enable OK as preview in channel selection"
3a385a1 Move filepush from lib/base to lib/dvb
b106732 servicedvb.h: Remove unused include filepush.h
d806a06 CommonInterfaceAssignment: force set value if edit setting
5596e5b filepush.h: Get rid of IO priority parameters
8a5555c filepush.h: Remove unused default buffersize parameters
04b1b6e frontend: eDebug showing used DVB API per frontend
5adb610 CommonInterfaceAssignment: add option 'Add all services provider'
ed59d08 frontend: correct snr/db value for tuner Sundtek MediaTV Digital Home III (dvb-t mode)
d107417 filepush: convert default buffersize into a #define
4392ac0 frontend: eDebug showing used DVB API per frontend
0e9573a dvb: cosmetic
cedf494 frontend: correct snr/db value for tuner "Si216x" (dvb-t mode)
5d47008 update ru.po
31aa5e9 fix commit https://github.com/OpenPLi/enigma2/c...6d71ad16909341
51d0101 Update Latvian translation
1294954 PictureInPicture: update text if error to start pip (not need to translate it)
2a458b8 Update Greek translations, thnx glamourservices.

[B]OE-Core Changelog:[/B]

749d5d5 update oscam to rev 11209.
cdb9e97 ****-xsarius: update bsp
db30b76 add pictures of the Solo4k remotecontrol to the openwebif plugin.
f45caae formuler: update bsp
ababa6d ****-vuplus: update bsp
59b500a Update Ziggo cablesettings.
405eb5d ****-xp: Prevent SRC_URI fetch errors for other boxes using COMPATIBLE_MACHINES
e2519ec Remove timezone.xml from tuxbox-common
0686902 Remove 'frontprocessor' leftovers
624b0af ****-xp: update bsp
11047fa ****-vuplus: update bsp
1c8a020 xtrend: update bsp
e962e28 aio-grab: update
b2181a5 aio-grab: and now do it right.
ee3035c aio-grab: update new LICENSE checksum.
442295f aio-grab: update to include vusolo4k support.
920d76e Streamproxy: update.
cec3834 Get rid of "colorlcd" feature
f2c043e gst-plugin-subsink: Update master and remove autoconfigure hack
32d9721 ****-vuplus: update bsp
689f8f7 Fix builds for some non-fpu arch models on gcc 5 by patching libffi.
c635755 update oscam to rev11202, solved streampid issues
17d1a88 ****-vuplus: update bsp
8707802 xmltvimport-rytec: Update sources to 2015-11-25
96b828f Update oscam to rev.11200, errno fix and improved nano e0 logging
 

korn

Senior Member
Messages
224
΄
Νέα images SatDreamGr 2016-03-25

-Όλες οι αλλαγές στο Openpli έως 24-03-2016

Αλλαγές Satdreamgr

Βελτιώσεις - αλλαγές στο Satdreamgr-HD skin

grab169.png


Διαθέσιμα για κατέβασμα http://www.satdreamgr.com/forum/cmps_index.php?pageid=satdreamgr-images

-Αναβάθμιση image μέσα από το Enigma: Μενού -> Εγκατάσταση -> Διαχείριση λογισμικού -> Ενημέρωση λογισμικού .-


New images SatDreamGr 2016-03-25

Latest version includes all OpenPLi updates up to 2016-03-24


Satdreamgr Changes

Improvements at Satdreamgr-HD skin

Download http://www.satdreamgr.com/forum/cmps_index.php?pageid=satdreamgr-images

-Update from Enigma: Menu -> Install -> Software Management -> Update Software .-ChangeLog

Enigma2 Changes

Code:
91c12e5 fb: fix info about screen resolution
9aa5c5b The DMM8K also supports a full-HD skin - Sorry for this extra patch!
aadb36d H2 does not exist (Zgemma has sh1, h3 or h5, only sh1 no fullHD skin)
558c235 H3 has fullKD skin support, h2 and hd1100 not. Thanks WTE!
0c6283f I hope this is the correct way to detect box OSD can do HD
182adcc Only enable auto full-HD skin automatically for specific boxes
2eb5e29 Add Xtrend4xxx and Xtrend5xxx to the boxes not supporting full HD OSD
87d9ad2 Update Estonian translations Credits The main translation: Henkka Update, Control & corrections: zeros
22c68ea Use FullNightHD skin by default if your box supports a full HD skin
83a32ed Add More Lines on Indonesian
14f8ea0 Edit Indonesian Line
7b60d99 Update Indonesian flag
ef0ef05 Solve not showing timeshift infobar when stepskipping timeshift
adb00bb Also show/hide secondInfoBarSimple when Timeshift is displayed
4fe0f8c InfoBarGenerics/addSubserviceToBouquetCallback: add sanity check
2ae232f PositionerSetup: fix Allocate function is broken
50196bd ListboxService: Add full up progress bar when border is zero
db270a3 Update French translations by Pr2.
f6a863f Update Italian translation, by ngc1927
aac9ed9 frontend: SNR approximation in dB for TBS-5980 tuners
a7a7d1c Update pt_BR.po
c64cf96 epgcache: fix optsidonid size in find customeitpids
9632669 frontend: fix snr value Sundtek DVB-T (III)
57015d6 zgemma rc: correct typing error zgemmah -> zgemma
aae4701 add missing zgemmah.png and zgemmah.xml to Makefile.am
81a7eec InputDeviceSetup: add support multi RC Zgemma H5/Star *
438b066 Use for upgrade log and to update log a pigless textbox
db7a82d Textbox: Introduce textbox pigless
3e71403 Revert "Enabled/disabled fallback tuner for recordings seperately"
03985f3 PiP: fix tab in line
65ccc18 PiP: solve two problem for swap services
7dbe561 MovieSelection: show Auto play in menu only if BlurayPlayer not installed
eedbd63 MovieSelection: check for BlurayPlayer on init
43ea5b9 MovieSelection: umount iso if it DVD
c883f77 MovieSelection: add plugin BlurayPlayer
e574c30 NimManager: func tunerTypeChanged add force update config
ab7cbc8 servicemp3: add audio track switch for AMLogic gst plugins.
3ccb218 eDVBLocalTimeHandler: add new function syncDVBTime
98f52e6 NimSelection: add missing index back to previous tuner
8125caf Revert "Add Miraclebox MICRO and Twin+ RCU pictures"
fd680fb eDVBFrontend: do not check for if FE_CAN_MULTISTREAM defined
a42a703 skin_display_solo4k: add size to SummaryClockRecPanel.
21d0cde InfoBarSubtitleSupport: fix GSOD when iSubtitleOutput is not implemented
f5cdd84 Let GMEPG plugin build op the choicebox key list
c8c3f4d ChoiceBox: Add goKey when "menu" button is available in Choicebox
501d895 amldecoder: Use PCRSRC info for current PTS
527b905 Revert "ChoiceBox: Add option to define specific keys to entries"
9df59e5 Ipkg: remove not selecting warning from package list
e2cf305 Go to config menu now via 2 x menu
ea8b253 ChoiceBox: Add option to define specific keys to entries
21c5402 servicedvb: show LPCM in getTrackInfo
cbadd1f Update Indonesian Translation
e264168 MovieSelection: open DVD on folder selection
f14b309 No need to check for empty line
f864ff1 update ru.po
0355df7 Add Miraclebox MICRO and Twin+ RCU pictures
0afca33 Update more lines on Indonesian translation
43d81f5 MessageBox: Add missing WarningPixmap
b791aed frontend: SNR approximation in dB for TBS-5925 tuners
4221fd6 eDVBFrontend: use DVB API 5.10 to readFrontendData
3f5a6e0 Update translation en
347b6c9 Add Indonesian translation
87dfe65 Add Indonesian translation
9759a4e Add Indonesian translation
62c2d59 NimSelection: add info sreen for capabilities selected tuner
cb85372 MediaPlayer: fix zap to old service
2e27e84 eDVBFrontendParametersSatellite: Add 16/32 APSK modulations
fd6b783 pvrparse: fix bug creating access points introduced with support for h.265.
fbce4f5 eDVBResourceManager: getFrontendCapabilities and frontendIsMultistream
d03ac3e Update epgcache.h
a00206c Cosmetics
df8a6bc Added some debug messages
0195a07 Add map table
a826244 Reworked
32c2d2f zgemma: add remotecontrol h3/h5
a12aa49 DVD: stop rewind when press OK button
ddf5a17 Standby: Correctly paused and unpause movies
b0a262e pmtparse: fix VC-1 codec in getProgramInfo
77f57ce Possibility to set custom pid for parsing epg data
1ec6d7a eDebug: remove logOutputConsole flag
8f607e8 eDebug: implement 'unlimited' length debug strings
104696a Standby: final fix the sound/unpause problems
97d95f1 Solve strange behavior when playback is paused and box in standby
022ac14 add osmini remotecontrol
b7ddfaa eDebug: quick fix to avoid weird output
0472671 DVD.py: fixed key OK (show/hide infobar)
2378cb6 Arrange double filenames and invalid characters when creating userbouquets
ef58b62 Toggle simple second infobar on long exit when channellist is on OK
4c04d16 Only toggle SecondInfoBars with OK long when SecondInfoBar is visible.
648369b Don't try to load a non existing bouquet
c453784 Solve GSOD when we are not in the standardInfoBar
c1d166f Screens Standby: use Console to execute scripts on enters/leaves standby
62a108a Introduce simple second inforbar without technical information
79b33a8 ServiceScan: properly display tuner name when scanning more than one tuner
c076ade Signed-off-by: technl <[email protected]> pl.po: Translations update
b44e65d Update Italian translations, thanks ngc1927
a2a9044 Update Norwegian bokmal translations with the latest strings from 2016.02.18. Thanks Andy1
05591f3 Update French translations by Pr2 and thanks again to Xommit for the suggestions of french translation improvements.
8a7ee1b Add possibility to run os scripts when box enters/leaves standby
311b166 update ru.po
21bf1f7 Update Latvian translation
0aabcb6 StreamingClientsInfo: Show now streams in the list when there are no
6653563 Revert "Menu: don't visible screen StreamingClientsInfo if not clients stream"
65250a2 Enabled/disabled fallback tuner for recordings seperately
b63296a RemoteControlType: add support Zgemma H.S/H.2S/H.2H
6dd55f8 Menu: don't visible screen StreamingClientsInfo if not clients stream
d2d2b71 ChannelSelection: add same checking config in ChannelContextMenu
bafffed Parental Control: update warning text
2ccb1dd Parental Control: add notify for default value 0000
3655377 update ru.po
aea8f2f bsod: Dump a plain text log file instead of XML
29cee10 FBC: The frontend isLinked when is not -1
2bdcd3b eerror.cpp: Only output milliseconds
f9c5f3e Get rid of logOutput signal completely
b79ed7c eerror.cpp: Do not interpret Python debug output as format string
e41f321 startwizard.xml - fix typo for tuner G
6ced727 ChannelSelection/ChannelContextMenu: add notify "service is in bouquet parental protection"
15671c9 Update French translation for enigma2, done by Pr2.
5cdf6f6 FBC: remove unnecesary typecast that may mask invalid pointer assignment.
f663c4d FBC: fix incorrect iterator dereferential.
11e8c24 FBC: simplify member function isLinkedByIndex.
76cf308 FBC: inline getPrev and getNext member functions.
5019f28 FBC: cosmetic: rename getPtr to GetFEPtr.
1de5e3b FBC: Cosmetic: rename two functions.
229d748 FBC: trivial cleanups, cosmetics, etc.
f6498ca vtuner: set frontend capabilities into vtuner from linked frontend
bdeff9e Codec information: try to reduce confusion.
d074594 Add HEVC in ServiceInfo and PliExtraInfo
599b11a Add screen StreamingClientsInfo in Makefile
6530a63 Screen StreamingClientsInfo: use the same text for all translations
2e7822e Screen StreamingClientsInfo: change spaces to tabs
d232605 Add new info screen "Streaming clients info".
0e74210 Update Latvian translation
b35855c scan.cpp: re add flag dxDontshow for all type scan
0a5e6ed CutListEditor: add new options show/hide info sreeen and run Moviecut
d7969ab TimerSanityCheck: not to use two loops to check timers
fcde3ce InfoBarGenerics/NumberZap: don't search number in hidden bouquets
3aa38e6 ChannelSelection: togglePipzap if the cursor is not equal to the current service, try to search for bouquets
ea55cbc ChannelSelection: add sanity check to set cursor for need service
c3504b8 getConfigString: fix key compare
b5db127 TimerSanityCheck: Avoid some false conflicts
6559f98 eDebug: simplify ringbuffer/logOutput calls
077852e eerror.cpp: Optimize log output routine
7e8c06c lib/base/eerror.h: Allow compiler to optimize things away
f63a271 eerror.cpp: Simplify string comparison. Remove unused crashdump method.
92aaad7 Enigma2: Reorder ctors members to silence reorder warnings
e50eab0 RecordTimer: new logic show notify conflicts  in startup
a28fe55 Servicemp3.cpp adapted to use new debug eLog.
4692851 FBC: add backslash back into lib/dvb/Makefile.inc that got lost during a merge.
c250eb1 FBC: (re-)add simulate fe chain handling.
ec5f974 FBC: further simplify the code A LOT.
499095f FBC: clean up, refactor and inline more code.
411e700 FBC: add tuner linking debug function.
96ee37d dvb/frontend: small/trivial cleanup.
87919fa frontend: SNR approximation in dB for new FBC Solo4k tuners
90e5790 FBC: Configure FBC links as nothing instead of default simple
a3da628 FBC: make tuner configuration clearer.
00f24a6 Startwizard: Add more tuner setup wizard steps
77f1408 Frontendinfo: Tuner layout
9db9774 About: do not show virtual FBC tuners in tunerlist
aa5b511 About: Add quirks for VU+ Solo4k.
6339b1a FBC: Set FBC config in /proc properly.
7c89d55 NIM: Move python FBC functions from Satconfig to NIM class
38c831c FBC: Use CFile to setProcFBCID and setClockRate
c946636 DVB: Initialize eDVBResourceManager taking care of dependencies
4b4817f FBC: cleanup construction and destruction.
56fc1e1 FBC: cleanup unused member functions.
af47d44 FBC: Change setDefaultFBCID and setProcFBCID to void
1f43fca HEVC: Add HEVC/h.265 support.
5388130 FBC: replace a potential dangerous sprintf with snprintf.
4a1282b FBC: tidy up more code (mostly cosmetical).
6e41e91 TimerSanityCheck: solved bug index timer in timerlist
ca1b03d FBC: cosmetic: replace (logic value)?true:false by (logic) only.
8baf401 FBC: refactor tuner link pointer handling.
e0ff587 FBC: rewrite getFBCTunerNum and setProcFBCID
44fe105 FBC: replace ugly #define construct with proper const member function.
19741ce FBC: cleanup/cosmetics.
c4350a5 Build userbouquet name the same as we do with picons
d514c73 Build filename from alternatives on service reference
ebc17a5 Stop streams to clients when a tuner is required for a recording
cf434bf ChannelSelection: fix set current alternative service for show all servies
c82f589 Add FBC (Full Bandwidth Capturing) tuner support.
41c5042 Make SWIG-only constructors public
d1c831a NimManager: swap checking type DVB-S2/DVB-S
7b9ed49 ServiceWebTS: Implement iServiceInformation interface
4bb9cbc Update French translations, by Pr2.
edfc55a ChannelSelection: solve strange effect when choosing a satellite(green button)
e4e44b9 New log interface
813382d Components/TimerSanityCheck.py: code optimization
13f35fd Navigation.py: add missing service reference for play alternative
0c5296b Components/TimerSanityCheck.py: fix last conflict detection option
1ebcb9e Solve issue when adding alternatives to previous last service
ccce7be Revert "Solve issue when adding alternatives to previous last service"
58535347f Solve issue when adding alternatives to previous last service
0ff501a Add wetekplay support
f7af25e TimerList: Display AutoTimer icon when "autotimer" in timer flags
2b76ead Revert "Revert "Omit only short auto tags. Real tags will not be omitted, no matter how short they are""
50d9df8 Revert "Revert "MovieList: Solve indent "issues" and whitespaces added in previous patch""
7a23aaf Revert "Revert "Segregating realtags from autotags to avoid side effects when checking longest common sentence""
3d91929 RecordTimer.py: Add missing set() when loading flags from xml
e62bcf6 RecordTimer.py: Load the saved flags
e04caf6 Update Greek translations done by glamourservices.
ea492cf RecordTimer.py: Store custom flags in timer entry
b49b63f RecordTimer: Don't write empty fields to timers.xml
bb66877 Renderer/CiModuleControl: not show state -1(error)
ac139ea NimManager: shuffle the tuner types around a bit more.
7e4f4f7 MovieSelection: another small optimization in isBlurayFolderAndFile
0a8069b When store service pin is "never" we should not hide services
ae45277 MovieSelection: add aditional BDMV folder check in isBlurayFolderAndFile
e6183df MovieSelection: change the path check in isBlurayFolderAndFile
2f6d63f ParentalControlSetup: change message type if pin ok
5f0c279 MovieSelection: optimize isBlurayFolderAndFile
1e2f9d2 Change hide parental control services to new dxIsParentalProtected flag
5ac8919 Revert "update ParentalControl/ParentalControlSetup for new flag"
8582df7 NimManager: DVB-C first otherwise Enigma2 might get confused
8ef48b7 MovieSelection/MovieContextMenu: add new option "Auto play blu-ray file"
a058ad0 MovieSelection: whitespace fixed
4446778 Use unsigned int to store the return value of size
925415a Update Norwegian translation, by andy1
c8295c5 update ParentalControl/ParentalControlSetup for new flag
ed0ebf4 add new flag dxIsParentalProtected
617e0c6 fixed autotimer icon
e629cc6 Revert "Segregating realtags from autotags to avoid side effects when checking longest common sentence"
dd6ce92 Revert "MovieList: Solve indent "issues" and whitespaces added in previous patch"
758d290 Revert "Omit only short auto tags. Real tags will not be omitted, no matter how short they are"
7d9433b Update french translations, thnx again Pr2
b5cf9a8 iTsSource: Change packetSize to unsigned int
5874635 eRCDevice destructor must be virtual
8d286ba Remove unused files
03a9b8b Add servicets and servicewebts from the plugins
7c26c93 Don't add -ggdb3 to compiler
a40e6cc avswitch: refactor setcolorformat function
0da36e8 Renderer/Pig.py: fix attrib value set str not int
6262e98 Renderer: create new CiModuleControl
1eed988 servicemp3: http timeout improvements
0abc7f2 Enigma2: iServiceInfoContainer fix compiler warnings for unused-parameter

OE-Changes

Code:
6a0d28c wetek: update bsp
bf6425c Channelsettings: Remove icesate settings.
91e3cba wetek: update bsp
d7e6f9b Fixpath to python-lxml install directory
027cc90 xtrend: update bsp
f9d6fa6 xmodem: fix rdepedns
df04f36 Updated HansSettings to 18 mrt 2016
159e16f Revert "Merge pull request #54 from LraiZer/autobouquets"
71c7243 xmodem: fix build.
45fda8e Add plugins tmbd and xmodem to feed
fbbd727 ****-xsarius: update bsp
f650333 Add plugin AutoBouquetsMaker on feed
ae82fab Add plugin AutoBouquets E2 28.2e on feed
78441ff ****-xsarius: update bsp
f1d3a75 Add Edision BSP submodule.
6ca1090 python-lxml: fix pkg-config for libxml2 and libxslt
21b17aa ****-xsarius: update bsp
402eec9 Add plugins tmbd and xmodem to feed
5af0578 Add plugin history zap selector to feed
8fa680d Add t packages needed for internet modem
83dc671 Plugin blurayplayer: change to branch openpli
018356e dvb-usb-dw2102: add more kernel recommendations
f731729 ****-vuplus: update bsp
bdc8c30 Add plugin mountmanager
8437208 Add plugin automatic-fullbackup
3a96c05 enigma2-plugins: remove check for tmp
4f36c33 ****-wetek: update bsp
caa1c1f enigma2-plugin-extensions-xmltvimport-rytec: Update sources
a028797 Add libbluray library on feed
59a4979 Add plugin blurayplayer on feed
2a43058 Add libbluray library to access Blu-Ray discs
498d82f xsarius: update bsp
d47374e xtrend: update bsp
8893a6e Add plugin extnumberzap
0f38c02 zip: add to feed
c2e12b7 Add plugin signalfinder from Dima73
5e7c8d3 Switch to latest ofgwrite version (cherry picked from commit 21e948f0aa9a7d2c0aff1bd697f8b9c480b3ae6f)
1fba804 dvb-apps: add to feed
dab4280 dvb-apps: use dvb-apps from ****-openembedded our version does not compile
a806d34 add pictures of the osmini remotecontrol to the openwebif plugin.
80e2dbd dvb-usb-af9035: add it913x kernel module to RRECOMMENDS
7d27a5b add dvb-usb-tbs **** package
9869961 dvbsnoop: Add missing capabilities to feinfo
10d7f89 ****-wetek: update bsp
a4da2b5 wetek: update bsp
49a3e15 showiframe: add AMLogic support
0b2135e dump the srcrev because of bugfixes in the plugin
9f7195f ****-wetek: update bsp
788bfce xtrend: update bsp
6deacd2 base-files: Export LC_ALL as UTF8
c1f0474 base-files: Export LC_ALL as UTF8
23d00e5 mdev-mount.sh: add mout type mmc1 for /dev/mmcblk0p1
e007c4f ****-xsarius: update bsp
b8e9c54 ****-zgemma: update bsp
679441b mut@nt: update bsp
5174064 ****-xp: update bsp
9377a81 ****-vuplus: update bsp
1866da9 formuler: update bsp
cbbbd91 Update Hans settings to 'HansSettings 15 feb 2016'
f152036 Remove python-gdata and packages that depend on it
30f4973 e2openplugins: Update to fix OE warning and remove "enigma2" dependency
6359023 enigma2-plugin-skins-magic: Update to current master and use "allarch"
2ebe7dc ****-wetek: update bsp
13558df Plugin youtube: set correct path to py files
93ce68b Plugin youtube: use license file for checksum
e53ce84 update serviceref because of rebuild target repo
427a0fd Add scripts/list-valid-machines.sh utility
8b44c2d wetek: update bsp
7486a54 wetek: update bsp
dbb4fcd wetek: update bsp
c3cbd14 Zgemma: add to Makefile.
c06aaf8 Zgemma bsp: add.
dbad899 update ****-wetek BSP
6e27306 enigma2: Recommend hotplug-e2-helper
c417f29 enigma2.bb: Remove the PACKAGES list that causes do_rootfs to fail
26c55bb enigma2-plugins: Remove conditional blindscan package
cfaf547 enigma2-plugins: Fix QA [build-deps] warning for avahi-daemon
db57487 aio-grab: Fix license, it's GPLv2 not GPL
5604220 enigma2.bb: Fix QA warnings [build-deps] for RDEPENDS
bc95ca0 enigma2-plugins: Use standard arch instead of "all"
b2543f4 bumped the SRCREV to the latest commit hash
033aeb3 ****-wetek: update bsp
d1225ee enigma2.bb: Fixup DEPENDS
2f48e39 xsarius: update bsp
671b320 add ****-wetek
daa5fbb tuxtxt to latest git rev
0246442 Add ****-wetek submodule
6198c98 aio-grab: use latest git rev
1713d8a add license-gplv2
1bbb0a7 openwebig: add wetekplay
c258a39 xpeedc: add ****-xpeedc BSP.
79212e6 dvb-usb: af9035 add missing depends
6c97795 ****-xsarius: update bsp
2b26184 formuler: update bsp
3510ced streamproxy: fixes for VU+ Android player.
5cddfad enigma2-plugins: Make main package empty
e82d78f enigma2-plugins: change only python plugins arch to all
2ad62da enigma2-plugins: No longer DEPENDS on enigma2
2c44e3a Streamproxy: update.
1bc59c0 Add python-ntplib recipe and build with feeds
a8b3d86 formuler: update bsp
 

korn

Senior Member
Messages
224
Stable Images: 20160829

******** New Stable Image for osmini+ <<<<

Enigma2 Changes

Code:
60880db frontend: Assume feSatellite when tuner is not multitype
e787c6e NimManager: Change multiType initialization order
63dc50f NimManager: force save multiType every time config changes
68c4432 NimManager: Move multi_type generation from delsys into NIM class
a253be0 [Ci] screen ci message don't show in standby
f396787 With Satconfig defaultly show less configs for cable configuration
2131606 Support for multituner devices
1f0aee6 Cosmetic: Change SystemInfo MultichannelPCM to HasMultichannelPCM
7731b39 AVSwitch: Add Multichannel PCM option
1e3d6fe Change wording of (un)hide VBI lines again
a3b6ef0 Streamline fastscan <n/a> solution
cedbb10 Change description for un(hiding) visible VBI lines
ad17b4b Solve issue with fastscan regarding <n/a> in channel list
111ecb3 Start Autodiseqc with yellow key and replay service after Autodiseqc
cb81c5c InfoBarTimeshiftState: access secondInfoBar screens only in standard InfoBar
83265ba update ru.po
24f1376 InfoBarGenerics: fix indentation in checkHideVBI
f7088e0 Hide VBI: Hide in full screen width and solve background color issue
0c37982 Only stopservice in satconfig when something is changed
4b643f6 Add tuner to title of tuner setup screen
c42fe6f Protect recordings when you want to change Satconfig
d027e06 Only stop service in satconfig when this is really required
17e334a Finetuning hide VBI lines
7da9aee Try to restart network after setting-restore
1ed958a db: prepare for optional frontend parameters
ed5fc9c Update Latvian translation
03e8bad Always add c++ oops info to crashlog
4f8a356 db lamedb: fix parsing frontenddata
03a5f1d Automatically add http:// and port 8001 to fallback tuner url
7ddabde Add "ud1" to Portuguese audio language choices. "ud1" is Portuguese too ... Nowadays I need to select language manually "ud1" even that default language is portuguese. Instead it, english is selected automatically.
765af0a Do not show hide VBI option for streams and files
02e08bd db: remove lamedb v3 dvb-s format
293d803 db: compile time fix loadServicelistV5
383f3e9 fix for parsing countrycode
d3a574a estring: eDebug updates in convertDVBUTF8
479f909 service db: add support fro writing a new lamdeb format
a6c932d service db: cosmetic coding changes
b774a88 more debug information about incorrect tuned transponders
102279d Make the VBI hide screen a bit larger
b84d8d8 Instantly show/hide hideVBI screen from ChannelSelection
bf57ee1 Add option per service to hide VBI line
777889d ConfigList: Adapt to latest skin parameter solution
d55b420 Suggest a better solution for the single skin parameter
840383a Revert 1920x1080 default skin selection
b5180b4 Solve GSOD for single skin parameter
279a905 Add default full-HD skin paramters to skin.py
07aad63 Remove id.po in src root. Should be in po subdir
14b4e83 estringt: remove unused vars
5310983 encoding: more map parsing fixes
a253f67 Add InstallWizardIpkgUpdater screen to default-skin.xml
825bc96 Show list of countries in WizardLanguage
2a154dc Solve two forgotten HaveColorSpace from previous commit
4a87f75 Change HaveColorSpace to HasColorSpace
0bb9bcd Change default of LNB-ON and toneburst to default on/enable
3659c25 update ru.po
6c4501e fix duplicity in skylink and added one transponder for skylink
4c81692 update encoding.conf for skylink
930c040 encoding: be more carefull
81c48f5 encoding: fix parsing the encoding file
7a77f32 [TimerSanityCheck] fix real receiving reference for alternative service
291b9a2 encoding.conf: go back to default ISO8859-1
f8ab389 scan: do not abort searching t2 centre frequencies when other frequency flag is zero
2ed1031 encoding: catch unknown encodings
c390a35 a small fix in mapEncoding.
912910c estring: compile time fixes
9dfe9a4 fix typos in estring
f726901 update czech language
632fffe estring: small fixees and cosmetics
179c61f encoding: introduce more symbolic encoding names and use them
5343f6d do not add UTF8_ENCODING as first char into converted string
a61bfd3 estrings: cosmetics and optimize
c07712e estring: small fixes
e403344 estring: cosmetics and small fixes
9c86ad2 Picon: fallback to 1 for all other reftypes if picon not found
576cf8e encoding: fix compile errors in mapEncoding intruduced in ea83195a97455db2fdd1dd6e7f75649bf5241b30
fd87fdd Enable picons to show when using 5002 from the bouquets
fa8df66 MovieSelection: Do not rename extansion
3812b6a skip blank event when get now/next.
eb253fa add chinese locale support.
fa75faf convert service name to utf-8 by encoding when scan services.
74b9c7f replace LF and TAB chars in event name by its encoding.
b55595e not load event as english string first when not supply encoding.
ea83195 support convert UTF16-LE/UTF16-BE,and Chinese GB18030/BIG5 string to UTF-8 string.
1564f9a update ru.po
ba56e68 Use lidvbsi++ t2 descriptor
380bd2d Swap autoinstall and settings-restore in enigma2.sh
b9fbcec Solve issue with checkForAvailableAutoBackup
91d2e44 Remove Longkeypressed stuff as it is now handled in action.cpp
6015c39 Solve issue that the box cannot go in standby at the movielist
b96a2bc Action: Ignore keyBreak after a keyLong
bb5b882 Revert "Solve issue for Standby button not responsive in MovieSelection"
df39c77 Revert "More finetuning regarding standby button stuff"
dddcb92 More finetuning regarding standby button stuff
e4da75e Solve issue for Standby button not responsive in MovieSelection
c6d93f2 Solve commitlog issue for OpenPli5.0
a6f026e Set Simple second infobar default to False
485f960 Choicebox: Make default screentitle translatable
6a53fb1 Solve GSOD on menu items that do not understand recursive close
263504c Make title a subtitle in text wizard and make windowTitle the windowTitle
c10cba8 Solve menu recursive close issues
fb5e3fc Add 2160p30 mode
7ebe704 enigma2: Update French translations, by Pr2
ed75103 enigma2: update Estonian translations Credits: The main translation: Henkka Suggestions for improvements: rimas Update, Control & corrections: zeros
2c73da3 Handle setTitle of Choiceboxes better to avoid double texts on OSD
45be46f Combine title and windowTitle in Choicebox to one title.
24b4f9d Make spacer between futher options and eventname not translatable
14e5f3d Solve freezing picture during zapping for DMM boxes.
1aa6e24 Adjust time of latest image to new website structure
7f1c6e2 new fix ru.po
2e40513 fix update ru.po
d5ee07c update czech language
0f96b84 fix displaying doubledot between ip and port
732e9f1 added setDVBT for iDVBFrontendParameters
bf42b69 Add eDVBFrontendParametersTerrestrial::System_DVB_T for valid transponder when is scanned DVB-terrestrial Due it iServiceInfo.sTransponderData will return actual value instead None
e4f2e3b update ru.po
89ae137 Greek translation update 21/7/2016
6e02986 Update Latvian translation
def5401 [ChannelContextMenu] add "show transponder info" for alternative service
9e8a6d6 Remove not used import added in previous commit
3f264bd Add option to display more next items then just one
094f028 Add setting to force HDMI color space
343b4b3 frontend: fix incorrect init and usage of LOF offset
e8418f5 SleeptimerEdit: Optimize some code
dec995b Inactivity timer block times now optional different per weekday
723ad3d Remove whitespaces committed per accident in previous commit
f4c8ea3 Introduce Toggle TV/RADIO button by KEY_TV2
62556ce InfoBar: Add sanity check to avoid possible GSOD.
10cd9b7 Update Picon.py
0033c6a Update Picon.py
c775b23 Solve empty titles in some screens when big manu path is selected
0b09950 Arrange settings restore and auto install via StartWizard
ca11cd5 Update Latvian translation
cf15b8d Add IP-addresses of networks to About screen
854a9f6 Finetuning of menu_path functionality
d4a74bb Adjust about subscreens to menu_path feature
389a9e5 Finetune NetworkSetup for menu_path
809f0da Adjust Videomode plugin to new screenpath method
06aa899 Add accidently forgotten function removeScreenPath
2384833 Update Latvian translation
274ebc1 Make menu_path "extreme" less invasive
f4fdca5 Revert "Small changes in regards to menu_path functionality"
0e65c47 Revert "Modify Plugin Browser for menu_path stuff"
0bb8b46 Revert "Hotkey: adapt for menu_path"
32ba296 Revert "LanguageSelection: Adapt for menu_path"
2e8ad36 Renderer [Picon] add option to replace type 4097 --> 1 for find picon
fda098d [Notifications] auto close CI message
971b0ac OSDPositionSetup: change similar to Overscan wizard
f6e37e9 StartWizard: remove not used import getDesktop
6fbb314 Add overscanwizard to startwizard
74b84a2 Update lt.po
095ed1f Update and fix Latvian translation
b8dc7d9 skin_default: fix title position in MenuSort
c6fd128 OSDPositionSetup: remove similar entries in overscanwizard
db9fd0e Update Latvian translation
434c62b LanguageSelection: Adapt for menu_path
1f5b1b4 Hotkey: adapt for menu_path
49a16c5 Modify Plugin Browser for menu_path stuff
f1ae872 Small changes in regards to menu_path functionality
0151f08 Make menu_path configurable
773887e update ru.po
d70acb6 Pimpup OSDPositionSetup to OverscanWizard
8eb8b2e Add parental control on MenuSort
d8687e5 enigma2: Add gi7000mini rcu support
3caa9fe Arrange menu_path with minimal impact on other screens
d347c50 enigma2: Update Norsk bokmål done by Andy1
09431f5 enigma2: Update french translations done by Pr2.
661cb17 [CI] add key menu for force exit (close screen MMIDialog)
a312f77 scan: workaround invalid ONID/TSID on 7.0E
68de102 Greek translation update 8/7/2016
be0dd47 Make from menu_path a list instead of a string
3feb84f Complete reconstructure of MenuSort
866c217 Installwizard: set hassettings basic-list as default channellist.
72098dc PliExtraInfo.py: add Tandberg caid
68a50cf pair remotes for mut@nt
433703b enigma2: set Hanssettings as default channellist.
a066895 Simplify menu history and rename it to menu path
92e1b95 Remove boundFunction as it is already imported from Tools
998158f Revert "Revert "Add menu_sort - thx vti" Due to licence issues"
ea69500 Revert "Add menu_sort - thx vti" Due to licence issues
2e851b3 enigma2: Fix-problems-because-of-disabled-debugging-messages
7d369fb List.py - enhance functionality thx VTI
a4bdd82 Add menu_sort - thx vti 1.) Set config.usage.menu_sort_mode to "user" 2.) Stay in menu tree 3.) Press Blue => Edit mode on 3.1) Select menu entry to edit or hide 3.2.1) Press Green to activate "Move mode", move menu entry to desired position and press Green again to exit "Move mode". 3.2.2) Press Yellow to hide/unhide selected menu entry 3.3) Press Blue to switch Edit mode off
52c0bf6 sec: Use frequency limits from frontend info in canTune instead of default 900000 - 2200000
6845ff0 enigma2: Update Norwegian Bokmal translations, by Andy1.
6831f79 enigma2: Update Lithuanian translations, by Vytenis P.
4071a3e ConditionalShowHide: fix calcVisibility
52837f5 ServiceInfo: always return bool value from getBoolean
5a8a063 epgcache: allow query from all services
588b510 SleepTimerEdit: remove outdated code
27bf602 include missing Makefile
d1606ea enigma2: Update French translations, by Pr2
ccbcfd6 Greek translation update 19/6/2016
2fa1dc5 frontend: dB calculation for Xsarius internal DVB-S tuner.
53562a4 fix mb micro rcu
1a9cab4 add rcu for MB MICRO
923cfd3 Convert and optimize MediaPlayer and MediaScanner icons
1d9de41 [InputDeviceSetup]fix incorrect string for last commit
7a85ac4 Translated more lines
5f09dee Update Italian translations for enigma2, thnx ngc1927
b14bd7b enigma2 RemoteControlType: add Formuler4 rcu.
c3c4b81 enigma2: add support for Formuler4 remote.
2404d33 Add icons to MediaPlayer, MediaScanner thx XUP(openATV)

OE Changes

Code:
6af2a19 add refreshbouquet plugin, created by Ims.
b35ab9f ****-spycat: update bsp
df859ef mut@nt: update bsp
cdbe57d edision: update bsp
d895b5f ****-dream: Add GCC6 support
afba2de ****-edision: Update for new OE
ef9c897 ****-vuplus: Build fixes for new OE
97bce43 enigma2-plugins.bb: Don't tell OE about blindscan
f989033 enigma2-plugins.bb: Solve the [build-deps] warnings
83f7e03 enigma2.bb: Solve the [build-deps] warnings
2ed726e : update bsp
f188664 ****-xtrend: BSP update for OE master, solve "taskhash mismatch"
19c4441 xtrend: update bsp
51ba580 xsarius: update bsp
7f6c0d8 vuplus: update bsp
6d01b98 ****-spycat: update bsp
0df6916 edision: update bsp
c428ba4 move git.videolan.org to github mirror
bc26233 Update ofgwrite to latest version
a812bc1 Add rtl8192eu driver to depends
9857540 rtl8192eu: update to latest version
71987ba Add realtek rtl8193eu driver
4ba7acd lcd4linux: build for all models.
8f750d6 lcd4linux: drop the dpflib.so file altogether.
30bbd7e lcd4linux: reintroduce DEPENDS that have mysteriously vanished sometime/somewhere...
dff98c6 lcd4linux: upgrade source git hash
a498d42 lcd4linux: remove $FILES-dbg when there are no more binaries, so no dbg package either.
e25dc86 lcd4linux: cosmetic: replace spaces by tabs.
416df91 lcd4linux: change arch to all
66a30b6 lcd4linux: update to latest version 4.7-r3
3d983bc xsarius: update bsp
7ad78e9 edision: update bsp
70f7c3f Hanssettings: update Hans Settings to august 2nd 2016
02ae5be xsarius: update bsp
6bf7e18 Restart networking after backup has been restored.
b61235c update libdvbsi++ to 0.3.8
37a1288 : update bsp
261228d bumped the srcrev because of a bugfix in aio-grab
15d7439 mut@nt: update bsp
eb75c6b edision: update bsp
f07a161 aio-grab: update
4ff97dd xtrend: update bsp
88519ff xsarius: update bsp
0098079 mut@nt: update bsp
3be678d Adjust settings restore and autoinstall as it is now questioned.
d3d2749 streamproxy: change priority to assure it's started after network is up.
a8fc9b9 enigma2-plugin-extensions-openwebif: add et7000 rcu
66586bc xtrend: update bsp
c948999 xsarius: update bsp
7aa28dd ****-spycat: update bsp
7f93c5f ****-miraclebox: update bsp
915673c edision: update bsp
3cb6bba enigma2-channelsettings Hans: change name for basiclist from 19_23 to 19e_23e, just like the other lists :)
a28228b enigma2-settings Hanssettings: fix errors in channellists
3c36465 fix typo in hanssettings basis package
ec9446d channelsettings-enigma2: forgot to add the basic list :)
e303865 enigma2-channelsettings: add hanssettings 19e,23e-basic-channellist bb
4668075 HansSettings: Update settings, Hans added a basic channellist without feeds, thanks for that.
4edfa2c mut@nt: update bsp
3222134 Hanssettings: update to rev. july 2nd 2016
e96f8c0 Hanssettings: update channellists to rev. july 1 2016
89c3dde zgemma: update bsp
c31c507 xtrend: update bsp
5557e21 cdfs: add linux >=4.6 support
d76cfe6 xsarius: update bsp
86983d0 ****-spycat: update bsp
95a8f73 ****-miraclebox: update bsp
5695e72 edision: update bsp
5df60f2 zgemma: update bsp
566e8c4 ****-dream: update dm7020hd drivers
e496e67 Fix typo for Miraclebox STB picture at Web interface
cd2f488 Correct RCU for Miraclebox at OpenWebInf
30c2921 Correct RCU for Miraclebox at OpenWebInf
4524f87 aio-grab: use latest git rev
df08bfe ****-gi: update bsp
9f9fef7 ****-spycat: update bsp
c30b590 edision: update bsp
cd83e3a xpeedc: update bsp
474932f vuplus: update bsp
ae9d954 xsarius: update bsp
76b862d xsarius: update bsp
9791e57 xtrend: update bsp
 

korn

Senior Member
Messages
224

New Stable SatDreamGr images 20170915

All OpenPLi updates up to 20170915 (fixes for epg)
Edision - update to latest drivers 20170907 (kernel 4.11)
VU+ update to latest drivers 20170831
 

korn

Senior Member
Messages
224
Νέα SatDreamGr images stable -> New SatDreamGr images stable

grab11.png


Επιλογή μέσω του panel+ για weather on/off στην infobar -> Through panel+ weather can be set on/off to infobar

Αλλαγές στο skin και πρόσθεση καιρού -> Changes to the skin and addition weather

grab.png


grab4.png


Απλή μπάρα πληροφοριών -> Simple Infobar

grab1.png


Πλήρης κάτω μπάρα πληροφοριών-> Full Bottom infobar

grab2.png


Πλήρης μπάρα πληροφοριών -> Full Infobar

grab3.png


Για να έχουμε τον καιρό στο skin θα πρέπει να εγκαταστήσουμε το plugin weather msn στα πρόσθετα -> In order weather to work, install plugin weather msn from plugin list

grab5.pngΔιόρθωση Enigma2 ώστε να λειτουργεί το HbbTv τις ERT (λάθος σειρά του ΑΙΤ descriptor). Για να έχουμε δυνατότητα προβολής HBBTV στους σταθμούς που υπάρχει θα πρέπει να εγκαταστήσουμε το plugin OpenOpera HBBTV στα πρόσθετα ->
Enigma2 fix for ERT HbbTV to work (the ΑΙΤ descriptor was in wrong order). You need to install OpenOpera.

grab6.png


Με κόκκινο κουμπί
->
Red Button

grab7.png


Ξανά κόκκινο κουμπί
->
Again Red Button

grab8.png


24 PLUS

grab9.png


ON DEMAND

grab10.png 

WaRp

(∩`-´)⊃━☆゚.*・。゚
Staff member
Administrator
Messages
30,350
Νέα SatDreamGr images experimental -> New SatDreamGr images experimental

grab.png


Code:
1. Update to latest stable GStreamer 1.12.4
2. Update to latest morty OE
3. Edision osmega/osmini/osminiplus: use latest drivers with kernel 4.11 (flash recommended)
4. Edision osnino: use latest drivers
5. Edision osninoplus: comming soon
6. Octagon sf4008: use latest drivers (online update should work)
7. et4x000, xp1000: drop mips32el-nf and switch to mips32el (flash mandatory)
8. Skin: use latest with possibility of controlling weather infobar through Panel+


Επιλογή μέσω του panel+ για weather on/off στην infobar -> Through panel+ weather can be set on/off to infobar

grab8.png


Αλλαγές στο skin και πρόσθεση καιρού -> Changes to the skin and addition weather

Απλή μπάρα πληροφοριών -> Simple Infobar

grab10.png


Πλήρης κάτω μπάρα πληροφοριών-> Full Bottom infobar

grab11.png


Πλήρης μπάρα πληροφοριών -> Full Infobar

grab.png


Για να έχουμε τον καιρό στο skin θα πρέπει να εγκαταστήσουμε το plugin weather msn στα πρόσθετα -> In order weather to work, install plugin weather msn from plugin list

grab2.png


Διόρθωση Enigma2 ώστε να λειτουργεί το HbbTv τις ERT (λάθος σειρά του ΑΙΤ descriptor). Για να έχουμε δυνατότητα προβολής HBBTV στους σταθμούς που υπάρχει θα πρέπει να εγκαταστήσουμε το plugin OpenOpera HBBTV στα πρόσθετα ->
Enigma2 fix for ERT HbbTV to work (the ΑΙΤ descriptor was in wrong order). You need to install OpenOpera.

grab7.png


Με κόκκινο κουμπί
->
Red Button

grab5.png


Ξανά κόκκινο κουμπί
->
Again Red Button

grab3.png


E P G

grab6.png


ON DEMAND

grab4.png


D O W N L O A D

 

medousa89

Registered
Messages
36
New Experimental images 2018-02-24
Νέα πειραματικά images 2018-02-24Edision osninoplus the first image / Edision osninoplus το πρώτο image

VU+: update to latest drivers​ / VU +: ενημέρωση στους πιο πρόσφατους drives

Improvements and fix Skin and Panel+​ / Βελτιώσεις και διορθώσεις στο Skin και στο Panel+

All OpenPLi updates up to 2018/02/24​ / Όλες οι ενημερώσεις από OpenPLi μέχρι 2018/02/24


shot2.jpg
shot1.jpg


Download
http://sgcpm.com/satdreamgr-images-experimental/
 

WaRp

(∩`-´)⊃━☆゚.*・。゚
Staff member
Administrator
Messages
30,350
New Images SatDreamGr5 Experimental : 03-03-2018

new add +
.........................................

Mut@nd ImageDownload from Here
 

korn

Senior Member
Messages
224
New SatDreamGR images stable 4.0 (23/10/18)

screen.jpg


osmega satdreamgr-image GST OK
osmini satdreamgr-image GST OK
osminiplus satdreamgr-image GST OK
dm500hd satdreamgr-image GST OK
dm500hdv2 satdreamgr-image GST OK
dm800se satdreamgr-image GST OK
dm800sev2 satdreamgr-image GST OK
dm7020hd satdreamgr-image GST OK
satdreamgr-image-dm7020hdv2 GST OK
dm8000 satdreamgr-image GST OK
et4x00 satdreamgr-image GST OK
et5x00 satdreamgr-image GST OK
et6x00 satdreamgr-image GST OK
et7x00 satdreamgr-image GST OK
et8000 satdreamgr-image GST OK
et9x00 satdreamgr-image GST OK
et10000 satdreamgr-image GST OK
ixusszero satdreamgr-image GST OK
ixussone satdreamgr-image GST OK
vuduo satdreamgr-image GST OK
vuduo2 satdreamgr-image GST OK
vusolo satdreamgr-image GST OK
vusolo2 satdreamgr-image GST OK
vusolo4k satdreamgr-image GST OK
vusolose satdreamgr-image GST OK
vuultimo satdreamgr-image GST OK
vuuno satdreamgr-image GST OK
vuzero satdreamgr-image GST OK
xp1000 satdreamgr-image GST OK
gbquadplus satdreamgr-image GST OK
sf4008 satdreamgr-image GST OK​

Latest oscam-emu , iptvplayer (e2player), Satdreamgr-HD-TranspBA skin fix, owif.

 

korn

Senior Member
Messages
224
Έτσι καλό είναι ?

SatDreamGr images update 2018-12-19
& images for new receiver edision os mio4k uhd


Enigma2 Changes:

Code:
$ git log --since="2018-12-06" --pretty=oneline
e346f88bd800c3f2245f79317733c149562defb9 Updated NL translation; thanks Frenske
d61f37e4c20c43555803244f75ce29fd6b52fd6a Do not use extra variables for display skin
2dfa4fcdd12c55b4a731bd367ceee6ef3a3c44db Revert "- change addSkin by default to search in SCOPE_CURRENT_SKIN"
46650aaab03cdc91db03452499cddc57c8436766 - change addSkin by default to search in SCOPE_CURRENT_SKIN
6fc8598bbea63ed6d58826fba23c7f0abfd0a834 - decentralize skin_display.xml
9804030e672c7424c30e4cfdd80e6032cc2c1419 ServiceInfo: Solve three GSOD situations
8f23918e2285de7b76bce0f920874b68f51191d3 cs.po updated
e9a6827b1ddff31f5f25095c895c021137b79312 updated cs.po
6f319cec8c07b85deff8d3c8b43241d487a6a2e0 el.po file updated from develop at 2018-12-16
12d3f7ef19f701775735ae3f93525318a659a25c Arabic translation by Mahmoudfahmy
519de7fc20c0277e312f5b71f84a96fd8cf8ebb5 update ru.po
04d355efeb85430c6d240d7b418c11c5321d27a5 Remove file added by mistake
d77f3e857de652c52ebd2978c8d0a56c77d73993 update cs.po
3cb0c9d13fe9b8adde44f51162d6df3a4f3f35f2 Fix the untranslatable string. Suppress to upper() for the language in order to be able to see exactely what the broadcaster uses as lang code as discussed on forum. https://forums.openpli.org/topic/64609-serviceinfo-extended-pid-info/page-2#entry981453
0760b65308e9b4be7ece71ccdcfca99fe27bea72 all po files updated from develop at 2018-12-16 20:38
ce5afae00dc14e9dd2e835bf4e8a0a3ba7089d83 Update ServiceInfo.py
3cfc1f700f40fa3104e5caaa417729072c5c0778 Update latvian translation
57d24fe6a7eb85083d64e6d65252e16004ebaa9f fr.po file updated from develop at 2018-12-16 13:00
8dd568113b4c4a00d462afe2bf8fb467545053d3 New RemainingToText converter type
2c237d084b451d563369022416089bd7cbd2b31f Fix German Translation
8a44df21d9586b4003ad80915f4ad2a6134e59bf update cs.po
ca346360c44b7beb56be8fab6d2cf38acac29f5e PluginBrowser - cosmetic
45c29ba8a92ab9ffc5053d3630db3721a3677688 'Show menu numbers' modified as 'Show menu or plugin numbers'
62d65420da50bd5d7f42ba1dd7aaba4036b38eb9 fr.po file updated from develop at 2018-12-13 20:48
42b25d9df2ce69326911cd27e9ec25dfbf45c3f3 PluginBrowser - cosmetics in numbering - only one space - Help button only when is not permanent numbering
d7dd73684709f9a64ba03a64fe2cfd44950f7197 Update ServiceInfo.py
5182f982b633c3cf7a8ea55b2bb6cb134ccb1e69 PluginBrowser - numbered plugin list temporary with Help button or permanently with menu numbering item setting
77333018e9cb7fc0e03d1b89e3aadf68447ddb5d fix ru.po
89465802e16bbd7e70edf2d21c5a38768425c6c3 ServiceInfo: Add some comments to make the code more clear
01fe0128c2c0e0baedfe15cb581de00d12eb326e ServiceInfo: Add extended PID info
e8bd59f270892bf26cb1cd8e63ff1b404ab8155f update ru.po
636d3c3040bac68aadd4db37455314f0acd47fcd LT-2018-12-08
c5b9de6eebe4b69f31487fa071a5a707aea09213 Menu - button Help can show/hide numbers for current menu screen
2ff8cc025b1d133b8722ca7491ae4a1f261ebe4d update cs.po
4a00f17bd84a5854cb2b6aacfaeeb00e4b45c01e all po files updated from develop at 2018-12-11 15:26
0550f3a2cba8348b4f13f88504094693d0971786 Merge branch 'rc' into 'develop'
3b6fbaa088345d8dbf19a0aef5442de5eb94eca3 Revert "added the option to install kernel modules from the Plugins screen"
85c4edb7a7cf6411fbcc8505efa268652e5950e2 Improve check for HDMI-CEC
4607ea7faf809e399e58040503a4479f96a60f99 el.po file updated from develop at 2018-12-09
a8e73e1874100aad76e44117b74543fb4018ff61 Norwegian Bokmål translation, 2018.12.09 by Andy1
3cc949a671955eb17090154972dabeb9fb206fda data/fonts/Makefile.am: Fix install font
0533eeefc9f8caa7e3d13f372221d2c72e217f05 DroidSans-Bold.ttf: Update from build 107 to 113
33c48d7790ad27e6513b48393252f8576237e9be fr.po file updated from develop at 2018-12-09 04:46
0e3c402d1ca688848e6053e92ba6fe9a770d1e11 frontend.cpp: DVB-C 3128 FBC SNR fix
b6c87c46cf8766857909d93ed86d44512a67396b frontend.cpp: 45308 FBC SNR fix
3a41d99daa1b43343d84237aff7ae3ad7afe6b6f frontend.cpp: BCM4506 and BCM73625 SNR fix
1bd672fca176b2ec53062594b5ebe0046d3b2e99 frontend.cpp: Si2166D SNR fix
9ebb9e5037b940a3d8f312e4527e4945f2d56888 [BoundFunction.py] Correct interpretation of argument as dict
10ae038e31c837f451eff76cafdafc409b9d09bc Fix typo in tranponder to transponder

OE Changes:

Code:
git log --since="2018-12-06" --pretty=oneline
070ae3d15c4e67d241dd3699f74186b751a20a3d update edision submodule
49f9cdc5f7fe5bbbd75147895d5e46bde6956f25 update octagon submodule
183e91a39bd14d8a80adbf97376267c5c716d3b8 update edision submodule
066f40f70a4492ea4182dd7b624f3c530fd190eb update octagon submoduleUpgrade from enigma2 menu->setup->software managment->online update
 

korn

Senior Member
Messages
224
[COLOR]
SatDreamGr images update 2018-12-24

OE Morty Changes:

Code:
# git log --since="2018-12-19" --pretty=oneline
dd99553b399a34eb21664dfdcffd677cbb19595d update vuplus submodule
f5bf305cf7de34090f77735832580b740782c8e1 update octagon submodule
2bd8f033d2330b0f241bebd65b52d086ded330c3 mdev: minor fixes
8f963e7f4910ac29a415044df76948eda624680a update edision submodule
9f06101da4b822bc2b715869033cf9de9245abe3 blindscan: update 'support-enigma2' patch
070ae3d15c4e67d241dd3699f74186b751a20a3d update edision submodule

Enigma2 Changes:

Code:
# git log --since="2018-12-19" --pretty=oneline
a5cab70ec954edca69f8eb0440edb1fac177b428 FlashImage: add check for /media/net in an extra parenthesis
f248213c012c3f36a3564e8a0003a6aa792e02d5 - add support for "Timer" button in new Vu+ RCUs
6ac0aa8b1b07f5c8e80cafd8072af59373afde07 ServiceInfo: Add support for Gamma values in converter
4b8d78c8cd6798a71d0e21af2c35b2e5f8e7d6c4 Fixed 'Allow subtitle language code to equal audio language' when is set as None and audio track is broadcasted with code1/code2
2145ca094096997579e73deb677a39e80cecceaa Add sanity check to ServiceInfo
f15ec78b949f175c9a7b8cda2d297f3d3b535640 all po files updated from develop at 2018-12-22 14:41
e810a380463be85f48949443483e3bfb5e1d02f1 Prepare support for AC4 Audio
882d0b2eb7e78703acd8f8cae9f8e25a2f5b29f5 - added alphablending to several lists
ee6f73588330cd105a369549416a26660fb9a869 LT-2018-12-17
97e7f53d0bcf1c00d42d4553e30f88435643b994 - Make skin xmls to be searched by default in current skin directoryUpgrade from enigma2 menu->setup->software managment->online update
 

korn

Senior Member
Messages
224
SatDreamGr images update 2019-01-21


OE Changes:

Code:
git log --format=short --oneline --since=2019-01-05
c19b0bc update octagon submodule
8ef2de1 Add python-e2icjson recipe
8489218 iptvsubparse: add missing source files
bafa12a Add python-cjson recipe
cdf8c2e e2iplayer: update summary
21c19c1 update e2iplayer deps
25358aa iptvplayer-deps: rename to e2iplayer
07c8ffb add dab-cmdline for wav
a3dce91 enigma2: use enigma2 day on multiboot
78cbe85 update octagon submodule
858054b update edision submodule
38d283f update edision submodule
f8f46ae livestreamersrv: remove livestreamer and add python-syslog
6326cc4 update octagon submodule
ae0778c satdreamgr-image: remove 3rd-party-feed-configs
169908c sdgradio: add dab-cmdline-sdgradio-wav runtime dependency
a7fc704 satdreamgr-extra-feeds: add satdreamgr-extra-
23d8168 one more repo changed
7f32ea2 gst-ifdsrc: update url
c2eca01 gstplayer: update url
1bb5f02 satdreamgr: preinstall blindscan to supported machines
ea35759 update edision submodule
95d7691 update octagon submodule
452c249 add lcd4linux to feeds4all
c4716df update edision submodule
72988f8 update edision submodule
5722197 Add restart e2 in debug in menu.xml

Enigma2 Changes:

Code:
git log --format=short --oneline --since=2019-01-05
5f9503a fixed incorrect requires, thanks @ims21
0498505 Add deep standby (suspend) LED functionality
8c2ad81 unicable.xml: Also change the version date
9880c5f Unicable.xls: add Televes dCSS LNB and MATRIX
b9a41c7 Events item menu - fix helptexts
2af18bc HDMI-CEC - fix for regard deep standby as standby - can be used only when hdmi-cec is enabled
483b8f6 Standby: Cosmetics in Reason and Type for QuitMainLoop
6e55505 Update Latvian translation
9c975ea Change servicelist cursor behavior default to keep
55dfdb1 ET7000/75000 use generic et7x00 images
d3e879d Update hu.po (develop)
4d248ec Fix german translations
82a4d73 pmtparse: sanitize access to audio vector
428acee removed tee, we need the exit code; default level back to 3
011b3f8 fixed enigma debug functionality
2884f3b Add default audio pid to "Stream" converter.
ae5f0eb LT-2019-01-11
cfbf801 When shutting down box also warn when client is streaming
e734ccb MessageBox: Add sanity check
d7a2f9e MessageBox: Add some code so skin can determine longest text in listbox
03a42d3 Revert "FlashImage: Do not use simple Messagebox for Flashimage confirmation"
29f98b4 FlashImage: Do not use simple Messagebox for Flashimage confirmation
3ea1988 Speed up DHCP negotiation by smaller timeout
ffdaf8a Merge branch 'rc' into 'develop'
5cb48b8 disable ofgwrite for mutant hd60, thanks @Littlesat
3f10149 ServiceInfo: Add sanity check
bf7d18e StreamingClientsInfo: Remove some not required code
697bbcf cs.po - update in date format
8d5f16d cs.po - cosmetic
f1221e4 Hotkey - added keys used for osmio4k rc:
313dcb7 Satconfig: Remove more deadcode (#1954)
b914da3 Define all variables used to save timer in TimerEntry
1085d87 ParentalControl: Always reloadServiceList after blacklist was loaded
7172b86 Multiboot: Add date of image to the 'imageslot'
3422d04 Update Latvian translation
92ca537 E4HD - updated skin_display.xml
9dc275b [dev] lt.po from Agda 2019-01-05
b4913c5 update cs.po
b4b50eb UsageConfig.py: fix crash
5c5a3cd Merge branch 'rc' into develop
b829ff4 Remove "HasforceLNBOn"
418acae Update sk.poUpgrade from enigma2 menu->setup->software managment->online update


20190122-13351139.jpg


20190122-13213167.jpg

 

korn

Senior Member
Messages
224
SatDreamGr images update 2019-02-24


OE Changes:

Code:
$ git log --oneline --since="2019-01-21"
6c714a8 update edision submodule
69474c0 updated rytec sources location
821d206 removed old pli-images path
5346c9e World of sat URL changed
a7dad58 Update exteplayer3_git.bb
61c7aee exteplayer3: remove wma.c and add bcma.c to fix build
dadbffb branding: update keymap.xml
be9f2c5 exteplayer3: remove h263.c to fix build
b1b2da3 exteplayer3: fix build
3ce969b dvb-usb-tbs: add more recommends for 5980 and 5925
0ca8ff4 update edision submodule
0371ac1 branding: update keymap.xml
0be5db3 satdreamgr: update flashimage json patch
743c11a streamlink: update lic after year change
c19b0bc update octagon submodule

Enigma2 Changes:

Code:
$ git log --oneline --since="2019-01-21"
91b8eeb DVDBurn: change publisher to enigma2
5ea8691 hr.po (Croatian language) thanks to zeljko2
f92a9e9 Only use autoinstall when it did not run previously
0a0da26 Update hungarian translation
96fc401 update fi.po
fc41780 VirtualKeyboard - added '.' to 2nd cs layout
2385067 ChannelSelection: Also cache "never" when removing bouquets
47054c9 po file updated from develop at 2019-02-15 19:50
b9a855a Update fi.po
d88912a Update fi.po (merge from openvix)
38cd19d AutoLanguageSelection: Auto hide items that make no sense
fec05e8 Remove device dreambox remote control (native)
eb1b6ff picload: fix warning due to incorrect type for crc32
0466a21 sec: silence maybe-uninitialized warning
4918b8f Greek translation update (dev) 11/2/2019
415c416 TimerEdit: Solve GSOD when try to solve timer conflict issues
17c1b1f Revert "TimerEdit: Solve GSOD when try to solve timer conflict issues"
7ebbc58 silence gcc8 warning class-memaccess
876cc3c picload: fix memory leak on ~Cfilepara
fc9893b frontend: silence format-overflow warning
ddb3bc1 TimerEdit: Solve GSOD when try to solve timer conflict issues
44d9b92 Update sk.po
9777c62 message: silence warning unused result on pipe
b8b1bdd misc_options: silence unused result warning
1d0a876 file_eraser: silence ftruncate unused result warning
eeb26bc nice: silence unsed result warning
cbc6f22 servicets: silence unused result warnings
055fc71 epgcache: silence unused return value warnings
7bff11a frontend: fix format extra args warning
43062c6 lcd: silence unused result warning
955c751 avswitch: silence unused result warnings
a4cf23e eslider: fix reorder warning in eSlider constructor
d0b46d1 teletext: fix maybe-uninitialized warning in processPESPacket
255b728 elistbox: fix reorder warning in eListbox constructor
4fe191a pmt: fix sign compare warning in getProgramInfo
149d275 pmtparse: fix sign compare warning in getDefaultAudioPid
9354bb0 picload: remove unused variable
a0425df font: fix reorder warning
9cec046 Remove old or unnecessary device entries from keymap
2f102f1 travis.yml: add matrix for gcc8
ec49352 [Subservices] fix play service in selection list(press OK)
a05e140 StartWizard: Fix progress percentage
68be6fe StartWizard: Improve progress regarding already installed packages
9400c3c Flashimage: Fix removal of downloaded images
57e69e2 update ru.po (#2006)
f5ca5f0 fixed id.po
793ca21 Update more Indonesian words.
05a2c5f Keyboard.xml - VirtualKeybord - repeat flag for Next and Prev
cb1c886 Update all language po files with latest strings using https://github.com/OpenVisionE2/enigma2-language/blob/master/enigma2-language.sh
b1d7553 remove spaces
41b3e90 Fixed ConfigText for alternative_imagefeed
692e97f ConfigList - there is no reason not to use an empty string from VirtualKeyboard
8c527f5 Update Latvian translation
d6fcbdb use the feed timestamps to determine the last update timestamp
936e3bc Norwegian Bokmål translation, 2019-02-02 by Andy1
435c69e Revert the multituner commits to move them to a feature branch
7f16b80 Streaming2.py: only pass the default audio pid when it's already known.
a7e3275 Streaming2.py: add it to the image (Makefile.am).
98c7562 Revert "Add t2-mi plp_id scan option for e2"
5975c70 Add t2-mi plp_id scan option for e2 Tuners which can do multistream should been able to t2-mi but the stream should been decap first (like done with the plugin astra-sm) As there is no info provide by the demod or tuner if it has the capability to handle t2-mi the option will been only available when the tuner can do multistream
57b497e add frontpanel powerled functionality
bba165a systeminfo display move to global area. fix display setup for boxes which has only a led.
bdf427d SkinSelector: Allow translation for Default Skin
caf1813 GMEPG - added sanity checks for change bouquets
7d9a6f0 NimManager: Solve GSOD when switching to combi DVB-S + DVB-T2/C mode
c3fb6c2 MultiTuner: Solve GSOD when we have a combi DVB-S + DVB-C/T tuner
1bedb3a Revert "Navigation: Do not play a service when the box is in Standby"
e4c0c9d Navigation: Do not play a service when the box is in Standby
f55eb7d fix translations after spelling correction
bd77f2a updated cs.po
b4c2bb8 fixed incorrect spelling
201aac9 NimManager: do not add "nothing" when it is not required
53743df Improve multituner support
7d527c2 Revert "Do only show noPTSrecordingdelay when you play a recording"
1ee530e Correct path for hu.po
9906869 Do only show noPTSrecordingdelay when you play a recording
9d72924 update hu.po (develop branch)
54d91f6 keymap.xml - changes in virtualkeyboard shortcuts for edit text
9d5655e SoftwareUpdate: Finalyze fetching get the timestamp of last update
f9f0683 SoftwareUpdate: Remove socket stuff
2501b44 SoftwareUpdate: Fix retreiving date and time of latest update
d79d652 Update .travis.yml
bf0b628 update cs.po
d2b7650 po file updated from develop at 2019-01-25 20:38
e1604e6 ChoiceBox - use actual scrollbar width in autoResize
1134795 el.po updated from develop at 2019-01-05 19:00
c65c583 FlashImage: Add URL for alternative url for images
13f4eeb [RecordTimer.py] Save to xml on clean up
08cfd17 [timer.py] delete code that belongs in RecordTimer.py
4b1069e Revert "Move saveTimer from RecordTimer to Timer"
62f7940 Revert "Define all variables used to save timer in TimerEntry"
30da18d Small optimization in VirtualKeyBoard
d291319 update encofing.conf
d9dc1f9 VirtualKeyBoard: use wide buttons in en_US and en_EN keyboardsUpgrade from enigma2 menu->setup->software managment->online update 

korn

Senior Member
Messages
224
SatDreamGr images update 2019-04-13


OE Changes:

Code:
git log --since="2019-02-24" --until "today" --oneline
75b6cc5 edid-decode: update lic checksum
5b74c5a kodi: update sf8008 patch
2ef623d update octagon submodule
b3e43c0 blackoutblind: fix module name
1cda988 satdreamgr-image: add blackoutblind to feeds
bcceeb8 Add blackout blind
fd7505c update edision submodule
cb035c9 streamlink: update to version 1.0.0
4363f7d update edision submodule
0cc77dd update octagon submodule
10fa72c libsndfile: update to 1.0.28 from upstream
d734f85 update edision submodule
82d18fe satdreamgr-hd-transpba: fix multilib install
1476a11 update edision submodule
ce5d8ed rt8812au: update for kernel version 5.0
20b2aee satdreamgr: update transba e2 infobar patch
31f6d9e lsdir: update to e2ibox repository
753872a update edision submodule
9fe5a99 update octagon submodule

Enigma2 Changes:

Code:
git log --since="2019-02-24" --until "today" --oneline
29032a0 HdmiCec - set flag for sourceinactive when is enabled detecting next boxes only
4685408 update ru.po
8fd1622 ScanSetup: properly initialize t2mi_pid default value
c424990 update cs.po
f444455 Update po files using updateallpo-multiOS.sh
24d03ec [T2MI] ScanSetup.py: fix selecting wrong T2MI transponder
004cb50 t2mi: tuple has 17 element so use connect initializer
0f8dbd7 t2mi: use procfs to check if tuner supports t2mi de-encapsulation
42aa50a [t2mi] ScanSetup/Satfinder: fix typo
34d2a0e t2mi: on non MIS/PLS T2MI transponders use default MIS/PLS
8db1cde Add an almost dummy function isT2MI on NimManager
90cc836 convert t2mi_pid value to string; Use built-in enigma default, not hard coding
f2ed032 Add SystemInfo; add t2mi_pid memory for stickyness in UI; add indent of grouped config items
299bf86 add SystemInfo; add t2mi_pid memory for stickyness in UI; add indent of grouped config items
1937f46 t2mi: pass t2mi_pid field in transponder parameters
baaf37b t2mi: scansetup fix typo t2mi_id -> t2mi_pid
14f304d t2mi: use 16 bitshift for t2mi_pid field
000ef94 t2mi: add missing parenthesis in t2mi_plp_id
de9d61f t2mi: introduce new field t2mi_pid
1eb1bc0 [T2MI] fix T2MI PLP ID "-1" bug
449bbb9 Add support for T2MI PLP ID
fbb55ef [VirtualKeyBoard.py] Update languages
9f304b2 [VIRTUALKEYBOARD] Add more documentation
8c2509e Fix rewind freeze
04b203a [VIRTUALKEYBOARD] Update documentation
fed1eeb [VirtualKeyBoard.py] Update languages and translations
6bf3fea Update Latvian translation
8d5b03c Compress VirtualKeyBoard images
f1938dd [VirtualKeyBoard.py] Correct nested quotation marks
4293921 detect if a machine use rootfs subdirectory
84199f9 HotKey: Put GMEPG by default on yellow long
d0b75b6 Revert "Hotkey: By default assign GMEPG on long info/epg"
4b7f261 updated NL translation; thanks Frenske
fd927e4 Hotkey: By default assign GMEPG on long info/epg
087fb02 pl.po: fix typo
8d76371 StartWizard: Remove a not required variable
1d843b4 StartWizard: Make progress of autoinstall more smoothly
885bea9 Make hide VBI lines bar a bid higher so it better covers
673baa7 [ScanSetup] fix more meaningless numbers
6117143 Polish translations update
515494c Update et.po
ed5dd3e [VirtualKeyBoard.py] Correct typo in "EXITICON"
be43e9b Solve issue not enable DVB-T/C or ATSC when tuner also has DVB-S
98c0d30 update Makefile.am for skin_default
001c9ea update cs.po
bb107d4 Update VirtualKeyBoard icons and images
8f28589 [VirtualKeyBoard.py] Differentiate button icons
4bc4927 updated NL translation; thanks Frenske
c7ac4e8 improved language string
0e4b0dd el.po updated from develop at 2019-03-30
dafe9d6 [VirtualKeyBoard.py] Add GREEN "Search" option
d8f2825 Update cs.po
aaa0dbb SkinDefault - vkey_shift pngs
db30f95 SkinDefault - add new vkey_ pngs into Makefile - removed unused vkey_ png from skin and from Makefile
ce596eb Corrected odd sentence.....
c47c24b Update et.po
be5c982 [VirtualKeyBoard.py] Adjust buttons on footer bar
49f254d Update default skin to match new VirtualKeyBoard
c752096 [VIRTUALKEYBOARD] Update documentation
0f9e71d [VirtualKeyBoard.py] Optimise wide button code
38b347f Fix LoadPixmap JPG loading crash
5cc8cfe Pixmap caching
e6d2ce0 Subtitles:This allows live incremental subtitles to compose correctly, making it practical to read them by fixing the staccato behaviour as seen here: https://photos.app.goo.gl/p7aSFnfNNTH4j6XF6
7fed8bc Satconfig: Remove some not required code
5452a95 NimManager: Hopefully solve finally the issue regarding configMode
316ad6d NimManager: Solve possible GSODs
80d6564 update all po + fr + nl
130c074 all po files updated from develop at 2019-03-30 14:29
60013a1 Revert "NimManager: Solve GSOD regarding satposdepends"
1a11b69 NimManager: Solve GSOD regarding satposdepends
d46cc9b update cs.po
bbb51aa Do not show tuner setup when there are no tuners
879fab0 SatConfig - cleared code
e57b453 SatConfig - for DiSEqC A/B/C/D display orbital positions only
4c5fcb4 SatConfig - cosmetic in activated tuner mode(s)
557ee36 LocationBox - add update bookmarks to menu
60b87eb Streamline the combined tuner code
27f9e8a NimManager: Fix typo, thanks ims
9c3e7a0 NimManager: When tuner is disabled the configMode is 'nothing'
37a5010 NimManager: I thing this is a more solid solution
b68811c NimManager: Stop possible GSOD
3982091 NimmManager: simplify some code related to the 'conversion'
bd27a56 NimManager: Add comment to the 'conversion' code
6cd7309 NimManager: Solve convert multitype to combined 'conversion'
bfb761d ServiceStopScreen: Do not stop service when stream of recording
417d643 Also rename (is)Hotswitchable to is(C)ombined for tuners/nims in code
e2e791c Solve possible GSOD where e.g. DVB-T was not created after reboot
0c628dc Revert "Nimmanager: Do not try to restore the previous settings"
bfeb8f1 Add Zgemma h9combo remote control.
4c16e51 Nimmanager: Do not try to restore the previous settings
4a8dbb8 SatConfig: Use the same wording for disabled tuners
39c9442 Hotswitchable Tuner: Fix conversion from previous multituner type
e2f9ab5 Hopefully solve all the issues arround the hotswitchable tuners
ccdab83 Fastscan: Only appears in the menu when there are suitable tuners
872f50a resolveFilename: fix variable path assignment
c2c8d64 resolveFilename: fix path serach if primary skin not set
6944587 About: fix skin name for skins with setup plugin, thx Vasiliks
d7f301c update all po + fr + hr
fe35cdc Fix "Mountain Time" zone resetting after restart
f66023f NimManager: Ensure nim is enabled when there is no DVB-S
0a65fb9 Norwegian Bokmål translation, 2019-03-017 by Andy1
cacdc7e revert 5fdc055029f364794017bc5e6c4cdd9ad977bd29
825d324 update ru.po
a90090e [RemainingToText] fix localization ' min'
b507c79 NimManager: Ensure lnb configs are initialized.
f9ca988 multituner: set UNDEFINED tuner when no type is configured
b201f5e multitype: clean whitelist when howhotswitchable tuner disabled
aef3e9d Update po files using updateallpo-multiOS.sh
e388c5e dvb.cpp: Restore removed code
1d2564e For mediafiles in use do not only check /media
fd9a2df Solve issue satconfig always shown due to e0c312ce
54013cf Only check open media files when the extension is a known extension
8c95f41 Add ts to known movie extensions
fe8dbef Standby: Incheck of hdd sleeping check if files on media are open
4f1ce51 Directories: Add check if mediafiles are externally in use
6e071bc Directories: Copy eit files instead of creating a softlink
e0c312c MultiTuner: Solve issue that caused inactivated frontend
587d755 [Satconfig] Fix typo bug.
9bdcb98 multituner: wrap configMode initialization on a function
7f3c8e5 multituner: disable howtswitch on FBC tuners
88c1cff Revert "Revert "multituner: consider multitype tuner as hotswitchable when proc mode is absent""
5656c7f nimmanager: remove empty_slots variable
ce7c684 Greek translation update (develop) 13-3-2019
08a3b3a update ru.po
210b764 Revert "multituner: consider multitype tuner as hotswitchable when proc mode is absent"
edbe4d9 multituner: consider multitype tuner as hotswitchable when proc mode is absent
c2e849c When recording is broken start new recording with _001 as it was before
00bcd55 update cs.po
62bc8de latvian translation spellcheck
4fe08f1 Update Latvian translation (#2052)
c797aeb Further alignment options and flags for pixmaps.
3ec9e32 Hotkeys - help text - clear code
d66bc55 Hotkeys - added description label and help texts
70bb68c Introduce alignment options for pixmaps
be8908f NimManager: avoid meaningless numbers
6b2db85 hr.po thanks to zeljko2
018bd63 Update lt.po by Adga
64f2f30 Get rid of Amlogic stuff
01c58b0 More efficient getTextBoundarySize
5ac0fd5 update cs.po
e11f15f4 Update hr.po from zeljko2 and update with latest strings and changes
12e23e0 all po files updated from develop at 2019-03-06 19:26
24c8b4a Standby.py: Remove useless import
a45945b SoftwareUpdate.py: Remove useless import of HardwareInfo
96b0423 added missing lunix4k files; thanks Persian Prince
4e7a1b5 pmt: simplify compareAudioSubtitleCode using split
8b06ec4 Added Qviart Lunix4k model
aa22bbe Get rid of dm7025 ancient stuff
66dcbb2 NimManager: Avoid over detection of hotswitchable tuners
e4faf10 Make Travis faster with shallow clone
81c97a6 Add UHD testscreen MVI
dfe58e6 VideoTune: Add UHD testscreen
12a961d NimManager: ensure hotswitchable is defined
d85be16 NimManager: Change detection of hotswitchable tuner
b213b16 Show Enigma Debug LVL on About screen
6bad75d Standby: Streamline some code
abbcf72 eerror.h: cosmetics
69a7622 Do not read environment variable twice to get the Enigma Debug Level
eb0cbf8 fixed DebugMode check: env values are string, not int!
27ca3e1 Rework restart options to allow both an as-is restart and a restart with mode switch
58ccfdd Streamline autolanguage selection
31ec9f2 NimManager: Simplify some code
a93127c dvbtime: remove not required fgets in readTimeOffsetData
b609cbe frotend: obey whitelist on supportsDeliverySystem
a36a739 pmt: cosmeting replace spaces with tabs
3266fdc add the debug mode logfiles to the troubleshoot screen
6c8f2bd do not display "restart in debugmode" if already in debug mode
8743f6c add a SystemInfo entry for Enigma DebugMode
1f0c4a8 pmt: use strcasecmp in compareAudioSubtitleCode
6d7a457 estring: add strcasecmp wrapper
8052e64 fixed typos; add log file rotation and cleanup
26bfea1 HotswitchableTuner: Forward the tuner types that are enabled
71df67a servicescan screen added into skin_display for vusolo4k/vuduo4k
6c0fb25 update fi.po
3234fc5 Reset selection clip when paging list
3856ef5 Don't mix tab and space indentation
ecee7c6 Remove spaces at the start of the line
7df6fe9 FallbackTimer: currlocation can be a local variable
22a6af2 FallbackTimer: Actually forward the dir to the fallback tuner
29a1572 TimerEntry: Solve previous commit when fallback timer or local
646844b TimerEntry: Only show dirname when there is something to select
0abb29a FallbackTimer: Solve error handling from previous commit
1ddb43f TimerEntry: Add recording location to fallback timers
d53fccb Update hungarian translation
ae73e48 Rename DVB-ATSC to ATSC
3b9698a eDVBResourceManager: allow multiple types on setFrontendType
c8fabf1 estring: add split function
51b647a update fi.po
629e962 Move show bootlogo and enigma2 pre start script in enigma main loop
51fe540 VirtualKeyBoard: add the possibility to change the green button text
7026dba Update latvian translationUpgrade from enigma2 menu->setup->software managment->online update 

WaRp

(∩`-´)⊃━☆゚.*・。゚
Staff member
Administrator
Messages
30,350
SatDreamGr6 images update 2019-05-02***new drivers for edision os nino,nino plus &nino pro***0.jpg


OE Changes:

Code:
81f61c4 update edision submodule
cc34e4c update vuplus submodule
9e8b974 satdreamgr: update image date patch
149c259 Update exteplayer3_git.bb
e2d6806 fixed dvdauthor patch no longer applies
3fe3e6c update octagon submodule

Enigma2 Changes:

Code:
c8218f8 el.po files updated from develop at 2019-04-22
75d284a [SatFinder] Fix "selecting wrong frontend" bug.
d536b3f Fix hd60 multiboot selection
7965c5a update hu.po
b272867 updated NL translation; thanks Frenske
b6dc09e updated Maxytec Multibox remote mapping; thanks Frenske
2dcbed9 Revert "updated multibox remote; thanks Frenske"
5e0cccf updated multibox remote; thanks Frenske
5d37a17 all po files updated from develop at 2019-04-22 09:43
34c2939 Add MaXytec Multibox model
39ce5da small fix in cs.po
c496aad cosmetic in cs.po

Upgrade from enigma2: menu->setup->software managment->online update

Upgrade via telnet : opkg update && opkg upgrate && reboot

 

WaRp

(∩`-´)⊃━☆゚.*・。゚
Staff member
Administrator
Messages
30,350
SatDreamGr6 images update 2019-05-08***new Kernel 5.1 for edision os mio4k***0.jpg


OE Changes:

Code:
c135a43 rt8812au: add support for 5.1 kernel
7b95bfe satdreamgr: add ccextractor to feeds
c248947 Add ccextractor recipe
26f301b satdreamgr: update json patch with custom user-agent
bd4064e update edision submodule

Enigma2 Changes:

Code:
52d9717 Enable online flashing for hd60 and boxes with new partition layout
45967c4 multiboot support for e4hd again
38826d6 StartWizard.xml: Remove some non required spaces (cosmetic)
5cfd79f StartWizard: Add selection of timezone
dc72ae2 Hotkey: Add multiboot selection as function
e499dd9 Norwegian Bokmål translation, 2019-05-03 by Andy1

Upgrade from enigma2: menu->setup->software managment->online update

Upgrade via telnet : opkg update && opkg upgrate && reboot

 

WaRp

(∩`-´)⊃━☆゚.*・。゚
Staff member
Administrator
Messages
30,350
SatDreamGr6 images update 2019-06-01


121182-6e2c55a915cc2aff537-jpg


OE Changes:

Code:
608bc7f Enable cache_ex and PSCS_reader modules
fdb924c satdreamgr: add pcsc-lite to feeds
84dbbb6 satdreamgr: add vtuner msg2 type for sf models
5de281a updated license hash after a change of the license file
66cb1bf update edision submodule
c135a43 rt8812au: add support for 5.1 kernel
7b95bfe satdreamgr: add ccextractor to feeds
c248947 Add ccextractor recipe
26f301b satdreamgr: update json patch with custom user-agent
bd4064e update edision submodule
cc34e4c update vuplus submodule
9e8b974 satdreamgr: update image date patch
149c259 Update exteplayer3_git.bb
e2d6806 fixed dvdauthor patch no longer applies
80cc720 update bitbake
81f61c4 update edision submodule
3fe3e6c update octagon submodule


Enigma2 Changes:

Code:
1651e3b update hu.po
e20b45d Update hr.po
2fc9505 Do not scan diseqc for combined tuner when DVB-S is not enabled; Thanks @littlesat
b113d56 [VirtualKeyBoard.py] Update locale function names
fcf4e7a Use the correct variable in test (sv, not the non-existant val). (#336)
8779edb Update es.po
6ffa8ec el.po updated from develop at 2019-05-25
2136a1f Finetuned multibox.xml
5e93910 hotkeys - added multibox's KEY_VOD to hotkeys
f5d75ac keyids - added key code 627 as KEY_VOD to e2 - used by multibox rc
84ecbcb all po files updated from develop at 2019-05-25 06:59
869dc9a Show message box when no active subservices are available; thanks @littlesat
2c2a28f fixed GSOD on sub services; thanks @littlesat
962d0ea update cs.po
7818e9b Fix multiboot selection when using non-PLi images
1ac06de Let more strings to be translatable
a7d05f0 all po files updated from develop at 2019-05-21 20:50
3776105 Make updateallpo.sh more universal
a9e99c3 VideoTune: Streamline and simplify pixel test screens
97ffcce VideoTune: Add toggle colors with red/green/blue
a58eb5a added missing menu.xml updates
02016ee Do not show 'mode 1' in multiboot for boxes that do not offer multiple modes
7b735ef Testscreens - fixed numkeys
ba5a07a Testscreens - added 'Pixels' screen with color test screens
5740025 Fix rewind stops several seconds before start of file
ad42079 Added .vscode folder to .gitignore
3a8c4e7 UsageConfig - remove import duplicity
3afacf8 cahandler: support more than 8 demuxers in capmt
f4669ef [groupedservices] add sky sport 12/13/14 HD
962989d fixed incorrect GI ET11000 machine name
d547eca all po files updated from develop at 2019-05-12 10:04
513aa34 Update de.po
8746237 updated license hash after a change of the license file; Thanks PersianPrince
91731be all po files updated from develop at 2019-05-11 22:21
6bdf172 Fix Sources.List pageUp/pageDown methods
a5ede30 Cosmetic refactoring: more pythonic way
d6172c5 Remove COPYING, it is a reference to LICENSE
c858670 Fix white spaces in LICENSE file
52d9717 Enable online flashing for hd60 and boxes with new partition layout
45967c4 multiboot support for e4hd again
38826d6 StartWizard.xml: Remove some non required spaces (cosmetic)
5cfd79f StartWizard: Add selection of timezone
dc72ae2 Hotkey: Add multiboot selection as function
e499dd9 Norwegian Bokmål translation, 2019-05-03 by Andy1
c8218f8 el.po files updated from develop at 2019-04-22
75d284a [SatFinder] Fix "selecting wrong frontend" bug.
d536b3f Fix hd60 multiboot selection
7965c5a update hu.po
b272867 updated NL translation; thanks Frenske
b6dc09e updated Maxytec Multibox remote mapping; thanks Frenske
2dcbed9 Revert "updated multibox remote; thanks Frenske"
5e0cccf updated multibox remote; thanks Frenske
5d37a17 all po files updated from develop at 2019-04-22 09:43
34c2939 Add MaXytec Multibox model
39ce5da small fix in cs.po
c496aad cosmetic in cs.po
7c795b7 multiboot: only check slot 1 for the subdir linuxrootfs1 when linuxrootfs was stored in userdata all slots wwith the info of linuxrootfs1
ea6c5ad multiboot: (multiboot slot) image 1 can been available in partition userdata or linuxroofs (the hisilicon will use userdata to store all the enigma2 rootfs images)
9e54e07 update cs.po
b34e4dc ChoiceBox - fix displaying description for margin positions with left/right buttons
8f3ecd7 update fi.po
4de9dcd updated NL translation; thanks Frenske
452a09b update hu.po
fdd095c Revert "Just kidding"
ba2bc59 FlashImage: Instead of sanity check show message image list is empty
5932ac2 FlashImage: Add sanity check to avoid GDOD
7179fb4 all po files updated from develop at 2019-04-14 18:56
ce83ed5 onlineupdate: disable for boxes which use rootfs subdir
2114835 multiboot: mount the boot or bootoptions for detect startup lines multiboot: add support of new startup lines for images which use rootsubdir
5a0d044 multiboot: choose multiboot images with a rootsubdir
c696106 multiboot: optimize detection if the box support multiboot and if the box can change the boxmode 1<->12
6595e32 PliExtraInfo: Streamline commit 4f4379be20381e2abb1c59d9f1b9dfc3d5f9ad18
547fd3b vuduo4k - update skin_display.xml
4f4379b [PliExtraInfo] first use /proc/stb/vmpeg/0/framerate for fps

Upgrade from enigma2: menu->setup->software managment->online update

Upgrade via telnet : opkg update && opkg upgrate && reboot

 

korn

Senior Member
Messages
224
SatDreamGr images update 27-02-2020


Code:
git log --since="YYYY-MM-DD" --until "today" --no-merges --oneline

Enigma2 Changes:

Code:
$ git log --since="2020-02-15" --until "today" --no-merges --oneline
c86502f [SystemInfo] LnbPowerAlwaysOn Add Uno 4K SE
0bda094 Add debug output to listbox python buildfunc calls
b7bebc4 ImportChannels: Use twisted to import channels/epg instead of urllib
03eee7a EPGCache - sanity fixes in startEPG
8c1e7a8 Revert "eEPGCache: Try to make load/save epg.dat thread prove"
1ba73d2 Console: Solve GSOD when system call was interrupted
296e61d Scan: Keep order of last scanned userbouquet as scanned
9d9cc35 eEPGCache: Try to make load/save epg.dat thread prove
016f80d update hu.po
9a655e2 Updated Croatian translation (thanks zeljko2)
035feb0 [SystemInfo.py] Small tweak to cmdline processing
a6b5bed Updated all .po files and Greek translation
f3dc06b Reworked string
2980fdb update cs.po
57a3188 [SystemInfo.py] Restore previous cmdline processing
b6098f3 FlashImage - fixed slot index in test
339f518 [SystemInfo.py] PEP8 and other cleanups

oe morty sdg6:

Code:
git log --since="2020-02-15" --until "today" --no-merges --oneline
8b7a343 Synced "menu.xml" with latest openpli changes
ec6a668 greeknetradio: update recipeUpgrade from enigma2 menu->setup->software managment->online update
 

WaRp

(∩`-´)⊃━☆゚.*・。゚
Staff member
Administrator
Messages
30,350
Experimental SatDreamGr 8 (OE ver 3.0 Codename ZEUS) Images

Edision:
osmio4k osmio4kplus osmini4k osmega osmini osminiplus osnino osninoplus osninopro

Octagon:
sf8008 sf4008

VU+:
vusolo4k vuultimo4k vuuno4k vuuno4kse vuzero4k vuduo4k vuultimo vuduo2 vusolo2 vusolose vuzero

Xtrend:
et8000 et10000

Mutant:
hd51


* Zeus OpenEmbedded
* OpenPLi Enigma2 (develop branch)
* Kodi 18 (sources from OE-A)
* Webkit hbbtv support
* New bootlogo & radio (many thanks to oktus)

- Edision changes to arm 4K models
* New kernel (5.5.9)
* Webkit hbbtv added
* Lower ram usage
* Arm receivers are working now to 32bit , which allows compatibility with more addons and plugins

- Octagon updates from PLi
* Latest changes from octagon to support PLi

- VU+
* Duo4K image

- Mutant
* Latest changes from PLi

DOWNLOAD

Have Fun!

1.png


grab.png


grab2.png


grab.png


grab1.png


grab2.png


grab1.png
 

WaRp

(∩`-´)⊃━☆゚.*・。゚
Staff member
Administrator
Messages
30,350
SatDreamGr8(zeus) images update 2020-11-02

Code:
[B]OE Changes:[/B]

•d52f3c1 streamlink-update-to-1.7-the-last-python-2.7-support
•1e481e5 branding-update-keymap.xml
•bcba296 update-satdreamgr-patches
•c4c48f4 owif-update-patch
•c2b63c2 subssuport-bumb-version
•220a87e realtek-add-support-for-newer-kernel
•bc7dbb8 wireguard-tools-build-depends-based-on-kernel-version
•ff6b6ac streamlink-rdepend-on-python-parse
•4253a1c udpxy-updated-checksum
•8e4da4d update-edision-submodule
•522c613 Foreca-update-Satdreamgr-patch
•ff4280a zeus-update-to-latest
•9436a9a Remove-individual-OpenPLi-credentials-in-plugin-YouTube-817
•7b344ff OE-fix-some-bbappend-versions
•7850216 kernel-module-8192eu-fix-building-for-kernel-5.8
•c04c022 serviceapp-simplify-the-runtime-depends
•1240a89 webkit-classic-remove-LIBSOUP-patch
•e840b26 libdvbsi-more-fixes
•331fa6e libdvbsi-update-to-0.3.9-invalidated-one-of-our-patches
•a69ee6e libdvbsi-update-to-0.3.9-invalidated-one-of-our-patches
•c1c0424 enigma2-remove-patches-pushed-upstream
•75e964d satdreamgr-update-spinner

Code:
[B]E2 Changes:[/B]

•712103b skin.py-Negative-coordinates-are-valid-and-used-in-OpenPLi-skins.-This-code-is-blocking-that.-2772
•163a70a Systeminfo-Add-to-composite-exclusion-list-2771
•b0cc2d0 fixed-typo-II
•f728270 fixed-typo
•24b8394 changed-hdd-to-media-hdd-fixed-broken-EPG_DEBUG
•9bc98fe el.po-file-updated-from-develop-2770
•0f2a96e Time-for-another-radiologo-thanks-Frenske
•4126292 update-Hungarian-translation-2769
•2b03737 update-cs.po-2768
•f09c76f all-po-files-updated-from-develop-at-2020-10-25-11-08-2767
•2babe91 frontend-correct-db-value-for-Vuplus-FBC-DVB-C
•f608b22 frontend-correct-db-value-for-Vuplus-DVB-C-NIM-BCM3148-2765
•babd089 skin-allow-scaling-of-skin-elements-and-fonts-based-on-the-current-screen-resolution
•90bb8f9 skin-protect-parseCoordinates-from-junk-in-the-input-that-will-not-evaluate.-2763
•060d178 LinerationSans-Regular-added-georgian-chars-2761
•4bee168 minor-little-aesthetic-adjustments
•189ea7a update-NL-translation-thanks-Frenske
•caabc2b all-po-files-updated-from-develop-at-2020-10-10-21-40-2758
•48506f8 Update-dutch-translations-again
•517c22f Revert-updated-NL-translation-Thanks-Frenske
•5f02308 fixed-wlan-issue-when-using-a-psk-with-reserved-characters
•c4a2e60 updated-NL-translation-Thanks-Frenske
•bf1d9f2 Tools-CIHelper-dynamic-change-CI_MULTIDESCRAMBLE_MODULES-2756
•12785f1 UsageConfig-return-the-old-priority-tuner-type-check
•87f2808 update-cs.po-2754
•63c4245 ServiceList-disable-show_two_lines-if-not-MODE_FAVOURITES-2753
•e8a9856 ar.po-2751
•298d50d UsageConfig-update-config.usage.servicelist_twolines-choices-text-2750
•23a6634 ServiceList-fix-non-existent-value-2749
•c9647d0 config-Fix-indexing-on-empty-choices-lists-in-ConfigSelection-2748
•dedc7d4 removed-WLAN-password-from-the-debug-log.-Thanks-to-OpenVIX-for-the-change
•531f239 Two-lines-and-next-event-in-the-channel-selector-list-2747
•2efcc53 Log-python-error-as-error-and-not-as-debug-info
•843f64e Prevent-trash-in-the-crashlog
•d265b77 Update-nl.po-2746
•8e8ec1b added-vuduo4kse-remote
•32c1795 add-display-skin-for-the-vuduo4kse
•77debbc SystemInfo-Remove-not-required-import-Console
•34123fe Revert-SystemInfo-NimManager-add-option-ignore-delsys-info
•cce023d Show-all-available-bouquets-when-leaving-Wizard
•88e3b64 Avoid-crash-in-ChannelsImport-when-config-is-changed
•c1daa57 Standby-Rename-RealStandby-to-StandbyScreen

***- Edision change to 4K models: new kernel (5.9.0)

 
Top