آخرین اخبار ماهــــواره و شبکه های تلویز&#1740

shagy

Registered
Messages
145
یوتل ست ۷ درجه شرقی
کانال خبری کوردی
Rudaw
هم به فرکانس
۱۱۳۸۷/۲۷۵۰۰/افقی اضافه شد
 

shagy

Registered
Messages
145
نایل ست ۷ درجه غربی
کانال کوردی جدید
Newline
11158/27500/v
 

shagy

Registered
Messages
145
یوتل ست هاتبرد ۱۳ درجه شرقی
کانال مذهبی
Kalemeh farsi

فرکانس
۱۲۵۵۸/۲۷۵۰۰/عمودی
 

shagy

Registered
Messages
145
یوتل ست ۱۶ درجه شرقی

۵۲ کانال جدید بصورت یکجا در این ماهواره قرار گرفتند
کانالها اکثر مربوط به کشور چک هستند و هنوز پخش این کانالها و نام کانالها مشخص نیست
سیگنال بسیار ضعیف روی ایران دارد
مشخصات در عکسهای پیوست

c2eb576be2b7980181184138d77c2d299806f440.jpg

05d843e7c467a02c872900657b51ebff0ef0f458.jpg


b7a4aa31428909463b71f09641aa68f4795c4006.jpg
 
Top